Om Skalmejegården

Skalmejegården er en integreret daginstitution med vuggestue, børnehave og fritidshjem 1 & 2.

Vi har til huse på Skalmejevej 33, Vibevej 33 og Østre Søvej 2.

Vuggestuen er beliggende på Vibevej.

Haletusser og Muslinger: Børnehavegrupper, der er beliggende på Skalmejevej og Østre Søvej.

De to grupper skiftes hver 3 uge til at være på Skalmejevej og ude i Søstjernen (vores sted ved søen).

Columbussen, vores store bus, er endvidere primært tilknyttet disse to børnehavegrupper.

Krabber: Denne gruppe er vores hjemmegruppe, der er beliggende på Skalmejevej.

Krabber tager også ud med Columbussen ca. 2 gange om måneden.

Sildehajer: På denne gruppe er de ældste børnehavebørn samlet. De overflyttes hvert år til august og er de børn, der forventes at begynde i skole til august året efter. Sildehajerne går altså 1 år på gruppen.

Sildehajer tager også ud med Columbussen ca. 1 gang om ugen.

0. & 1. årgang: Fritidshjemsgrupper, der er beliggende på Skalmejevej 33.

2., 3. & 4. årgang: Fritidshjem 2 er beliggende på Skalmejevej 33.

Fritidshjemmet tager også på tur med Columbussen ud af huset.

Juniorklub: Vi har juniorklub om aftenen for de børn, der går på  5 og 6 klassetrin.

Vores vuggestuegruppe og børnehavegrupperne besøger hinanden, således vuggestuebørnene kender børnehaven inden, de starter op i børnehaven.