Om Skalmejegården

 

Skalmejegården er en daginstitution med vuggestue og børnehave.

Vi har til huse på Skalmejevej 33, Vibevej 33 og Østre Søvej 2.

Vuggestuen er beliggende på Vibevej.

Haletusser og Muslinger: Børnehavegrupper, der er beliggende på Skalmejevej og Østre Søvej.

De to grupper skiftes hver 3 uge til at være på Skalmejevej og ude i Søstjernen (vores sted ved søen).

Columbussen, vores store bus, er tilknyttet vores fire børnehavegrupper.

Krabber: Denne gruppe er vores hjemmegruppe, der er beliggende på Skalmejevej.

Krabber tager også ud med Columbussen ca. 2 gange om måneden.

Vores vuggestuegruppe og børnehavegrupper besøger hinanden, således vuggestuebørnene kender børnehaven inden, de starter op i børnehaven.

Sildehajer: På denne gruppe er de ældste børnehavebørn samlet. De overflyttes hvert år 1. juni til Skalmejeskolens SFO og er de børn, der forventes at begynde i skole til august året efter. Sildehajerne går altså knap 1 år på gruppen.

Sildehajer tager også ud med Columbussen ca. 1 gang om ugen.