Skalmejegården blev certificeret pædagogisk idrætsinstitution 11.11.11.

Forløbet fra institution til idrætsinstitution bestod af 4 moduler, hvor alle ansatte: Pædagoger, pædagogmedhjælpere og ledelsen var på kursus i perioden 1.8.2010 til certificeringen.

Det var Via Univercity, der stod for projektet/ kurserne og der har efterfølgende løbende været opfrisknings- og introduktionskurser.

Pædagogisk idræt er en bevægende pædagogik. Grundsynet er brugen af idræt i en pædagogisk sammenhæng med et pædagogisk formål. I pædagogisk idræt kommer pædagogikken før idrætten.

Intentionen med pædagogisk idræt er at skabe rammer, så den enkelte har mulighed for at lære noget ud over idrætten.

Idrætten tilpasses målgruppen fx vuggestue eller børnehave og der er altid et pædagogisk mål med idrætten - derfor navnet pædagogisk idræt. Pædagogisk idræt er et praksisbegreb for idræt, leg og bevægelse.

Der arbejdes med 4 fokuspunkter i pædagogisk idræt:

Fysisk, social, kognitiv og psykisk.

Fysisk: fx Motoriske færdigheder, konditionen, styrke, koordination, kropsudtryk, kropserfaringer, kropslig kommunikation, kropslige handleformer: Øve, prøve, mestre mm.

Social: fx Samarbejde, at føle sig solidarisk, medansvarlig, forhandlingsevne, empati (indlevelsesevne)

Kognitiv: fx Forstå og acceptere regler/ normer, omstillingsevne, evne til at reflektere, bruge hukommelsen/ huske, kritisk tænkning, regler

Psykisk: Fx Positiv selvopfattelse, tage initiativ, give udtryk for følelser, tillid, vente på tur, problemløsning

I pædagogisk idræt er der en pædagogisk bagdør, så barnet kan deltage med nuanceforskel. Pædagogisk idræt kan dermed bruges som inkluderende pædagogik.