Pædagogisk idrætsinstitution

Vores pædagogik bygger på relationspædagogik, hvor relationer mellem mennesker er i fokus.

Vi har en anerkendende tilgang, hvor positive relationer og tillid er nøgleord. 

Vi arbejder med inklusion, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barn og dets plads og deltagelse i fællesskabet.

Vi arbejder for et godt børnemiljø, hvor der er tryghed og mulighed for udvikling via leg, fordybelse og aktiviteter.

Vi arbejder med sundhed set i et bredt perspektiv.

Vi har fokus på bevægelse og er certificeret pædagogisk idrætsinstitution. (Se underpunkt vedr. pædagogisk idræt)

Vi er blevet certificeret sangprofil institution i juni 2018. Vi holder sangsamlinger og inddrager sangen i hverdagens aktiviteter.

Derudover fokuserer vi på naturen og er medlem af Grønne Spirer. Vi har fået tildelt Det grønne/ blå Flag.