Skalmejegården
 

Pædagogisk idrætsinstitution

Vores pædagogik bygger på relationspædagogik, hvor relationer mellem mennesker er i fokus.

Vi har en anerkendende tilgang, hvor positive relationer og tillid er nøgleord. 

Vi arbejder med inklusion, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barn og dets plads og deltagelse i fællesskabet.

Vi arbejder for et godt børnemiljø, hvor der er tryghed og mulighed for udvikling via leg, fordybelse og aktiviteter.

Vi arbejder med sundhed set i et bredt perspektiv.

Vi har fokus på bevægelse og er certificeret pædagogisk idrætsinstitution. (Se underpunkt vedr. pædagogisk idræt)

Vi arbejder på at blive sangprofilinstitution og forventer at blive certificeret juni 2018.

Derudover fokuserer vi på naturen og er medlem af Grønne Spirer. Vi har fået tildelt Det grønne Flag.