Fritidshjemmet

Værd at vide om fritidshjemmet

Morgenåbning på Fritidshjem


Med "morgenmodul"

Dagen starter i alrummet, hvor faste morgenåbnere modtager børnene. Børnene tjekker sig ind om morgenen på en Ipad eller på vores touch skærm.

Vi vægter meget, at børnene får en stille og rolig start på dagen. De børn, der kommer tidligt, har mulighed for at spise havregryn med havrefras, rosiner og mælk, som institutionen tilbyder. Som hovedregel har man spist hjemmefra, hvis man kommer efter kl. 7.30.


Kl. 07.00 går fritidshjemmet i fritidshjemmets alrum og børnene bliver sendt i skole kl. 7.50.

 

Dagligdagen

Når børnene kommer fra deres forholdsvis strukturerede skoledag, mener vi det er vigtigt, at børnene får "fri". På fritidshjemmet er der faste tilbud, børnene kan vælge sig på, f.eks. gymnastiksal, værksted, motorikrum, udeliv.

Der bliver ofte arrangeret aktiviteter, såsom bål, boldspil, spilleturneringer og ture ud af huset med vores bus Columbussen. Alt dette foregår på tværs af aldersgrupperne. Barnet vælger selv, hvad, det har lyst til at lave, hvis barnet har brug for vejledning til dette valg, får han/hun det. Vi vægter barnets medbestemmelse på fritidshjemmet højt. (se afsnittet "børnemøder")

 

Efter skoletid...


Personalet fra fritidshjemmet henter børnene i skolen og er med de sidste minutter af slutsamlingen. Børnene går i skole til kl. 14.00. 4. årgang går i skole tre dage i ugen til kl. 15.00. 

Efter at vi har fortalt børnene hvilke muligheder, der er i løbet af eftermiddagen, eksempelvis sal, værksted og udeliv, går de til den aktivitet hvor de har lyst til at være. Børnene kan også se på vores aktivitetsskærm, hvad de kan gå til.


Vi lægger meget op til, at børnene mødes på tværs af grupperne. De mødes på værkstedet, er sammen i salen og leger sammen på fritidshjemmet.


Frugtcafe´

Efter skole har børnene mulighed for at gå ned i vores frugtcafe´.

Her kan børnene få frugt, brød med pålæg og vand. For at være med i brød- og frugt ordningen, så skal man betale kr. 200.- fire gange om året på reg.nr. 2210 kontonr. 3498368580 (1/1, 1/4, 1/7 & 1/10)

Frugt caféen lukker kl. 14.45. Vi gør børnene opmærksom på, at frugtcafeen lukker, når der er 10 minutter tilbage. 4. årgang får frugt når de kommer fra skole.

 

Fysisk udfoldelse

Skalmejegården er en pædagogisk idrætsinstitution. Vi vil styrke børnenes motoriske udvikling og kropsbevidsthed, ved at bruge skolens gymnastiksal, institutionens legeplads og vores motorikrum.

I gymnastiksalen og motorikrummet er der mulighed for at lege forskellige lege, boldspil og bruge redskaber. Der igennem vil børnene styrke kroppen og opleve glæden ved at mestre fysiske færdigheder.

Ligeledes er der i motorikrummet, på institutionen fodboldbaner og på legepladsen mulighed for fysisk at udfolde sig på de forskellige alderstrin.

 

Multiværkstedet

Værkstedet er et rum, hvor barnet kan skabe og eksperimentere ud fra egen fantasi. Vi oplever at den frihed, barnet har på værkstedet, styrker dets fantasi og selvtillid. Barnet oplever glæden ved at skabe noget personligt. Oplevelsen af, at der ikke er én bestemt måde at gøre tingene på, men mange måder, giver en dialog børnene i mellem og en accept af hinandens forskellighed.

 

Udeaktiviteter

Her udnytter vi vores store udendørsarealer. Udelivet kan bl.a. byde på snobrød, fodbold, hockey, kælketure, fanekamp, rundbold mm.

Legepladsen og sportspladsen bliver flittigt brugt hele året til blandt andet løbeklub og rollespil.


Leg


Vi vægter den frie leg højt, for det er igennem den frie leg barnet bearbejder sin hverdag og finder sin styrke og status i gruppen. Det er samtidig vigtigt, at børnene får mulighed for at lege uden voksen indblanding og overvågning, f.eks. i små rum. Herved får børnene afprøvet nogle grænser og lært at løse konflikter på deres egen måde.

 

Musiklokalet


Vi har i perioder mulighed for, at bruge Klokkeblomsten (skolens musiklokale). Børnene bliver bekendt med forskellige instrumenter og laver bl.a. "bands", som de optræder med for de andre børn.

 

Vigtigt i gruppen

Forholdet imellem børn og voksne skal være baseret på gensidig respekt og forståelse.

Vi skal lytte til børnene og tage det de siger alvorligt. I det daglige sammenspil er det klart, at vi som voksne optræder opdragende i forhold til de normer og regler, som vi mener skal til for at kunne indgå i en større social sammenhæng. Men det er også vigtigt, at vi forstår og respekterer børnenes forskellige adfærdsformer og giver plads til deres forskelligheder.

Et af vores mål er, at børnene lærer at opfatte sig selv som en del af samfundet. Vi vil udvikle børnenes evne til at påvirke deres egen situation og bearbejde den, både som gruppe og som enkelt individ. Hvis et barn har en uheldig adfærd over for andre, er det vigtigt at forklare barnet, hvilke konsekvenser det kan få for barnet selv og de andre, og derved går vi ind og forsøger at hjælpe barnet i positiv retning.

 

Computer/Ipads/playstation/wii

Vi har 2 computere, som primært anvendes til spil.. Derudover har vi playstation, Ipads og Wii. Børnene skifter til at spille og har en spilletid på 15 minutter.

Tirsdag, torsdag og fredag kan børnene benytte computerne, de elektroniske spil. De større børn hjælper de mindre, og der deles ud af deres viden. Nybegyndere lærer fx spillene at kende ved at kigge over skulderen på de erfarne.

Fællesskabet omkring computerne giver også anledning til en masse kammeratlig snak og diskussioner.

Personalet har været på kursus angående brug af Ipad, så børnene har mulighed for at lære at bruge den på forskellige måder.

 

Børnemøder


Der bliver opfordret til, børnene selv skal komme med forslag til f.eks. ture ud af huset, aktiviteter, indkøb o.a. På børnemøderne diskuteres de indkomne forslag. Børnene lærer at argumentere for deres forslag, og de lærer at lytte til de andres meninger, og ikke mindst at acceptere en beslutning, også selvom det ikke er deres eget forslag der blev stemt for. Desuden arbejder vi med den måde, hvorpå vi behandler andre og hvordan man gerne selv vil behandles.

 

Mit Barn

På fritidshjemmet skal børnene tjekke sig ind på vores Ipads eller touch skærm. Børnene tjekker enten ind i morgenåbningen eller når de kommer efter skole. På Mit barn kan I se, hvad der skal ske for jeres barn, både på dagen, men også for den pågældende måned.  Det er vigtigt, at I forældre skriver på Mit barn, hvad jeres barn skal den pågældende dag, for det er det, der gælder. På Mit barn skal der også meldes til eller fra ferieperioderne. 

I forbindelse med at sende børn hjem, så sender vi kl. halv og hel.

Forældrearrangementer

Som den øvrige del af huset har vi forældrekaffe og sammen med den en oplevelse eller aktivitet to gange om året.

Før sommerferien er der en fælles sommerfest for hele institutionen, som er både for børn og forældre.

Der holdes forældremøder to gange om året.