Velkommen i Skalmejegårdens vuggestue.

Vi vil gerne byde Jer velkommen i vuggestuen og give jer et lille indblik i vores dagligdag.

Det skal være trygt og udviklende at komme i vuggestuen og det skal være sammen med positive og engagerede voksne. Vi er certificeret pædagogisk idrætsinstitution med fokus på bevægelse, sundhed, sprog og inklusion. Vores pædagogik tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Fakta om institutionen:

Vuggestuen ligger på Vibevej og er normeret til 15 børn.

CVR. nr. 24195430, P. nr. 1017767328.

Åbningstider:

Mandag-Torsdag                 6.30-16.45  

Fredag                                  6.30-15.30

Dagsrytme:

-        6.30-7.30: Morgenmad.

-        Fri leg.

-        8.30 Formiddagsmad.

-        Aktiviteter som står på månedsplanen og tavlen.

-        11.00: Middagsmad.

-        Middagssøvn.

-        Eftermiddagsmad efterhånden som de vågner.

(Fredag er der dog ikke eftermiddagsmad efter kl. 15.00.)

Opstartsbesøg:

Vi opfordrer til at I kommer på besøg med barnet kort før opstart. Vi ser gerne, at I ringer og aftaler tid i forvejen. Vi vil tage en snak om barnets soverytme, spisevaner m.m. samt fortælle om vuggestuens dagligdag. Vi tilbyder efter 3-6 måneder en samtale omkring den første tid i vuggestuen.

Mad i vuggestuen:

I vuggestuen er der en frugtordning, som omfatter formiddagsmad og eftermiddagsmad. Hvis I er interesseret i at deltage i frugtordningen, koster det 200 kr. som indbetales til reg. nr. 2210 konto nr. 4386 708 202 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Disse måltider vil oftest bestå af brød og frugt. Har barnet behov for modermælkserstatning eller grød til disse måltider, skal I selv medbringe det.

Barnet skal selv have madpakke med til middag med navn på. Madpakken skal være sund og nærende og give energi til hele dagen. Vi holder maddage med børnene ca. en dag om måneden, hvor vi i fællesskab med børnene laver mad.

Garderobe:

Barnet får sin egen garderobe med plads til overtøj m.m. Overtøjet kan også hænge i mellemgangen med udgang til legepladsen. Hver fredag skal I som forældre tømme garderoben pga. rengøring af rummet.

På badeværelset vil barnet få en kurv til bleer (5 om ugen som I medbringer) samt skiftetøj. Resten af ble-forbruget står vi for. Husk så vidt som muligt navn i tøj, sko, overtøj m.m.

Hvis barnet bruger sut opfodrer vi til, at der er navn på sutterne. Sutterne, barnets dyne, sovedyr m.m. har sin plads i et lille rum på stuen. Barnet sover i vuggestuens krybber i et delvis lukket rum. Vi har madrasser og lagner. Vi vasker lagnerne jævnligt og I skal som forældre sørge for at få vasket sengetøjet.

Legetøj:

Barnet må medbringe et stykke legetøj i vuggestuen, men det er på eget ansvar.

Ferie:

 I sommerferien ugerne 28-29-30-31 vil der være sampasning på Skalmejevej, hvor det tilstræbes at vuggestuen er med i sampasningen i 3 af ugerne, der hvor det er mest hensigtsmæssigt ift. børneantal.  Vi tilstræber at en personale fra vuggestuen er på arbejde.

Medicin:

Vi giver normalt ikke medicin. I de tilfælde hvor personalet påtager sig at give barnet medicin (f.eks. pencillin og astma medicin) sker det efter klar instruks fra lægen.

Fødselsdage:

I vuggestuen vil vi gerne fejre barnets fødselsdag. Vi synger fødselsdagssange og pynter op med flag m.m. Hvis barnet skal have noget med til uddeling, så snak med personalet om det. Vi opfodrer til en  sund menu. I er også velkommen til at invitere hjem til fødselsdag.

Forældrekaffe:

Ca. 4 gange om året vil vi invitere til forældrekaffe.

Mit barn:

På ”Mit barn” udfyldes stamkort og kortet holdes opdateret. Her meldes sygdom og ferie. Her foreligger også aktivitetsplan for stuerne og nyhedsbreve fra institutionen.

Til sidst vil vi gerne opfordre jer til at komme til os, hvis I har yderligere spørgsmål eller ting i undrer jer over.                                     

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen vuggestuen