Projekt Sangglad

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/sang-giver-faerre-konflikter-i-institutionerne-dem-man-synger-med-slaar-man-ikke-paa

Sangglad startede i 2016 med et forprojekt, hvor syv pionér-daginstitutioner sammen med sangkonsulenter fra Sangens Hus gik i gang med at udvikle og teste praksis, værktøjer og metoder. I efteråret 2017 gik projektet ind i sin næste etape med over 30 nye daginstitutioner. I 2018 optager Sangglad 50 nye daginstitutioner.

Vi har valgt at gå med i projekt Sangglad, da vi i forvejen er certificeret pædagogisk idræts institution og sang og bevægelse hænger naturligt sammen, især for børn.

Vi begyndte på projektet  med kick off i januar 2017. Vi har altid sunget med børnene, så ønsket er en opkvalificering/ en viden omkring den sang, der praktiseres på Skalmejegården. Sangkonsulenten kommer ud til os og giver sin viden videre. Teorien kobles på praksis og der laves sangsamlinger.

Da hele institutionen er med i projektet, er der en pædagogisk tråd i hele institutionen, så der bedre kan opnås det ønskede kompetenceløft i forhold til sang.

Sang skal høres, ses og mærkes i hverdagen. Sang inde og ude. Sang i hverdagsrutiner fx Columbussen, Søstjernen, skoven. legepladsen.

Sang er et pædagogisk værktøj, der blandt andet bidrager til børnenes alsidige personlige udvikling og til deres sociale, kognitive, sproglige og motoriske udvikling.

D. 15. juni 2018 har vi Den store sangfest, hvor certificeringen finder sted.