Alle børn og unge er en del af fællesskabet.

Herning Kommunes inklusionsstrategi arbejder med nedenstående Mindset:

 • Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes - det er en egenskab ved fællesskabet
 • Inklusionsarbejdet er for alle børn - ikke blot de børn, der kommer fra et specialtilbud til almenområdet
 • Respekt for forskelligheder
 • Forældrene er en ressource - både ift. det enkelte barn og børnefællesskabet

 

For at fremme inklusions arbejder Skalmejegården med flere metoder heriblandt metoden "Fri for mobberi", hvis mål er:

 • At skabe en vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem.
 • At udvikle gode børnefællesskaber med tolerance og respekt for hinanden.
 • At udvikle børns evne til at vise omsorg for hinanden og mod til at forsvare den kammerat, der har svært ved at forsvare sig selv.
 • At projektets indhold og værdier bliver en permanent og naturlig del af hverdagens praksis.

Fri for mobberi bygger på fire grundværdier.

 1. Tolerance
 2. Respekt
 3. Omsorg
 4. Mod