Skalmejegården arbejder ud fra metoderne i Herning Model, dagtilbud.

Herning Model, dagtilbud bygger på en anerkendende pædagogik, hvor vi har fokus på det positive, det vi ønsker mere af.

Den ønskede adfærd formuleres positivt og handleanvisende.

For at understøtte den ønskede adfærd benyttes positive relationer. Vi har både fokus på positive relationer til børn og forældre og er bevidste om betydningen af disse. 

Vi har fokus på proaktive strategier (Det at være på forkant)

Det kan fx være:

Klare regler

Overskuelige rutiner

Forudsigelighed

Opmærksomhed, ros og opmuntring, når børnene gør det, der forventes.

Klare beskeder

Positive påmindelser osv.