Skalmejegården er ved at blive certificeret sang profil institution. Projektet er landsdækkende og kaldes Projekt SangGlad :-)

Visionen er at bidrage væsentligt til det glade, kreative børneliv gennem et kvalificeret arbejde med sang og bevægelse.

D. 30.1.2017 var der kick-off til sangprofilinstitution, hvor medarbejdere og bestyrelse deltog.

Der er blevet sunget lystigt i alle Skalmejegårdens afdelinger og der er arbejdet med den pædagogiske faglighed, kulturen og organiseringen.

Det er således både vuggestue, børnehave og fritidshjem, der deltager i projekt sangprofil. Hermed skabes en pædagogisk tråd gennem hele institutionen.

Skalmejegården har god erfaring med at et projekt er gennemgående i hele institutionen, da dette også var gældende, da vi blev certificeret pædagogisk Idrætsinstitution i 2011.

Sang kan være med til at understøtte de forskellige læreplanstemaer og bliver en god måde at bidrage til børnenes læring, udvikling og trivsel.

Certificeringen til Sangprofilinstitution bliver d. 15. juni 2018, hvor Skalmejegården har sommerfest. Her vil børnene optræde med sang og certificeringen blive fejret.