Skalmejegården er certificeret sang profil institution 15. juni 2018.

Projektet er landsdækkende og kaldes Projekt SangGlad :-)

Visionen er at bidrage væsentligt til det glade, kreative børneliv gennem et kvalificeret arbejde med sang og bevægelse.

D. 30.1.2017 var der kick-off til sangprofilinstitution, hvor medarbejdere og bestyrelse deltog.

Der bliver sunget lystigt på Skalmejegården og der arbejdes med den pædagogiske faglighed, kulturen og organiseringen i forhold til sang.

Det er både vuggestue og børnehave, der deltager i projekt sangprofil. Hermed skabes en pædagogisk tråd gennem institutionen.

Skalmejegården har god erfaring med at et projekt er gennemgående i hele institutionen, da dette også var gældende, da vi blev certificeret pædagogisk Idrætsinstitution i 2011.

Sang kan være med til at understøtte de forskellige læreplanstemaer og er en god måde at bidrage til børnenes læring, udvikling og trivsel.